Transport chłodniczy międzynarodowy – jakie regulacje obowiązują przewoźników?

Transport międzynarodowy stanowi jeden z kluczowych elementów przewozu różnego rodzaju produktów pomiędzy państwami. Niektóre ładunki, takie jak np. żywność, muszą być transportowane w specjalny sposób, z zachowaniem odpowiednich warunków. Bardzo istotną kwestię odgrywa międzynarodowy transport chłodniczy. Czym jest, jakiego rodzaju towary należy przewozić w taki sposób i jakie są regulacje?

Transport chłodniczy międzynarodowy – czym się charakteryzuje?

Głównym celem międzynarodowego transportu chłodniczego jest bezpieczne przewiezienie ładunków, które wymagają odpowiednio niskiej temperatury. Nie każda firma transportowa posiada odpowiednie auta, którymi może przewozić tego typu ładunek. Aby realizować usługi z zakresu transportu chłodniczego należy spełniać odpowiednie normy i posiadać flotę samochodów, które są przystosowane do przewozu produktów w niskich temperaturach, czuli m.in. pojazdy chłodnicze, izotermiczne oraz lodownie. Jaki rodzaj produktów przewożą firmy, które oferują usługi transportu międzynarodowego chłodniczego? Do najczęściej przewożonych towarów należą mrożonki, wyroby pochodzenia zwierzęcego, nabiał, żywność, ryby czy napoje. W zależności od rodzaju produktu, wysokość temperatury, która powinna panować w chłodni, może się różnić. Warto podkreślić, że transport chłodniczy może przewozić nie tylko żywność, ale również kosmetyki czy wyroby farmaceutyczne.

Międzynarodowy transport chłodniczy a normy prawne

Transport chłodniczy, aby mógł być bezpieczny dla przewożonych towarów, musi spełniać odpowiednie normy. W Polsce reguluje go Ustawa o transporcie drogowym. Jak wyglądają regulacje transportu chłodniczego międzynarodowego? Określają go zapisy umowy ATP o przewozie szybko psujących się artykułów żywnościowych i specjalnych środkach transportu. To bardzo ważny dokument, który określa m.in. warunki termiczne oraz kontrolne właściwości floty przewozowej, a także jej wyposażenia. W umowie ATP znajdziemy również informacje dotyczące rodzaju urządzeń służących do pomiaru, maksymalnej temperatury, którą może osiągnąć przewożony ładunek, a także warunków kontroli przewoźników. Każdy pojazd, którym realizowany jest transport chłodniczy, musi być wyposażony w termograf, a od kierującej nim osoby wymaga się posiadania ważnej książeczki zdrowia. Firma, która oferuje usługi z zakresu międzynarodowego transportu chłodniczego, musi również odpowiednio dbać o czystość pojazdu.

Zachowanie odpowiednich warunków podczas przewozu jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa m.in. żywności. Przepisy regulujące międzynarodowy transport chłodniczy są istotne – określają one normy, których ściśle muszą przestrzegać przewoźnicy. Dzięki temu transportowane ładunki docierają do punktu docelowego nieuszkodzone i są bezpieczne do spożycia lub użytku.