Transport pneumatyczny – wady i zalety

W przemyśle niezwykle istotnym elementem instalacji jest skuteczny i efektywny transport surowców sypkich. Materiały te, powinny być przenoszone z miejsc przyjęcia, przy pomocy urządzeń procesowych do miejsca składowania gotowego produktu.

Czym jest transport pneumatyczny?

Transport pneumatyczny materiałów rozdrobnionych opiera się na przemieszczaniu tych surowców w strumieniu powietrza na pewną odległość. W tym celu konieczne jest wytworzenie odpowiednio wysokiej różnicy ciśnień pomiędzy punktem załadunku a punktem odbioru transportowanego surowca. By proces ten mógł być realizowany, musi dojść do doprowadzenia cząstek ciała stałego do przewodu, gdzie przepływa gaz z określoną prędkością. Następnie strumień przepływającego wzdłuż rurociągu gazu unosi transportowane materiału, a na koniec jest oddzielany od strugi gazu.

W transporcie pneumatycznym istnieje jeszcze pośredni czynnik gazowy i najczęściej jest to powietrze. Możemy rozróżnić różne systemy transportu pneumatycznego. Wybór odpowiedniego jest uzależniony od tego, czy w rurociągu transportującym, gdzie przepływa gaz wraz z ciałem stałym, występuje ciśnienie niższe, czy wyższe od atmosferycznego. Systemy mogą być:

  • ssące (pracujące przy podciśnieniu)
  • tłoczące (pracujące przy nadciśnieniu)
  • ssąco-tłoczące (mieszane)

Jakie są cechy efektywnego transportu pneumatycznego?

Przede wszystkim transport pneumatyczny nie powinien niszczyć i powodować segregacji produktu. Ponadto jego zadaniem jest uniemożliwianie dostawanie się do transportowanego produktu zanieczyszczeń i jednocześnie ograniczanie pylenie się surowca na teren zakładu.

Efektywny transport pneumatyczny to taki, który nie zajmuje wiele miejsca i nie zużywa wiele energii. Tym samym nie sprawia większych problemów w warunkach przemysłowych. Dlatego jest to jedna z najchętniej wybieranych metod transportu surowców sypkich. Dobra instalacja jest kompaktowa i nie wymaga dużej powierzchni pod zabudowę.

Wady i zalety transportu pneumatycznego

Zalety transportu pneumatycznego to:

  • możliwość transportu materiału pod różnymi kontami
  • wydajność i szybkość
  • dość delikatny transport materiału
  • przesył surowca na większe odległości

Do wad transportu pneumatycznego można zaliczyć:

  • wysoka cena montażu instalacji
  • wysoka cena eksploatacji — konieczność konserwacji i przeglądów
  • ryzyko wystąpienia rozszczelnień

Jak widać, to rozwiązanie ma wiele zalet, ale nie jest też pozbawione wad, dlatego przed wdrożeniem tej metody warto rozpatrzyć wszystkie cechy transportu pneumatycznego.