Monitoring płatności – sposób, by uniknąć zaległych faktur?

Nieterminowe płatności mogą zachwiać płynnością finansową firmy. Niestety zjawisko to jest dosyć często spotykane, a problemy z terminowymi płatnościami przez kontrahentów dotyczą nawet 90% firm. Jedno- czy dwudniowe opóźnienie w zapłacie wydawać by się mogło z pozoru mało problematyczne, jednak biorąc pod uwagę możliwość posiadania przez firmę innych zobowiązań, skutkować może brakiem możliwości opłacenia w ich terminie. Każda nieterminowa zapłata za fakturę w praktyce oznaczać może problemy finansowe dla firmy, na co żadna działalność gospodarcza nie może sobie pozwolić. Na szczęście z pomocą przychodzą rozwiązania w postaci monitoringu faktur, które oferowane są przez firmy windykacyjne. 

Na czym polega monitoring płatności?

Monitoring płatności to rozwiązanie, które sprawdza się nie tylko w przypadku zobowiązań przeterminowanych, ale także obsłudze wszelkich faktur, jakie wystawiane są przez firmę dla kontrahentów. Monitoring płatności pozwala na subtelne przekazanie wiadomości o zbliżającym się terminie zapłaty faktury, a w przypadku nieopłacenia jej – o braku odnotowania wymaganej należności w określonym terminie. Wiadomość taka wysłana może być zarówno jako SMS, e-mail, ale również bardziej oficjalnie jako wiadomość listowna. W zdecydowanej większości przypadków, wysłanie takiej wiadomości sprawia, że klienci opłacają fakturę. 

Jak odzyskać swoje pieniądze?

Niestety, nierzetelni kontrahenci wciąż są zmorą wielu firm. Jeśli mimo regularnych wezwań, klient nie dokonuje zapłaty za wykonaną usługę czy zamówiony towar, samodzielne dochodzenie należności może okazać się zmorą dla niejednego właściciela firmy, szczególnie jeśli mowa o jednoosobowych działalnościach gospodarczych, nie posiadających swoich prawników. Zlecenie monitoringu płatności zewnętrznej firmie znacznie ułatwia proces odzyskiwania należności. Chodzi tu przede wszystkim o windykację należności, która na początkowym, polubownym etapie składa się przede wszystkim z wystawienia wezwania do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową w przypadku braku płatności. Co ważne, większość firm oferujących usługi windykacyjne pobiera opłaty z tytułu odzyskania należności, dopiero po tym, jak klient ureguluje płatność za fakturę.

Monitoring płatności, a płynność finansowa firmy

Monitoring płatności bezpośrednio wpływa na poprawę płynności finansowej firmy. Dzieje się tak, gdyż wiele firm bagatelizuje ustalony termin zapłaty, mimo posiadania odpowiednich środków na jego spłatę. Regularność wpływów od swoich klientów znacząco poprawia sytuację finansową naszej firmy, sprawia, że stajemy się niezależni finansowo, możemy na czas opłacić swoich podwykonawców czy najzwyczajniej w świecie zainteresować się jedną z dostępnych form finansowania. Monitoring płatności sprawia, że jako firma mamy możliwość zabezpieczenia się tzw. poduszką finansową, na wypadek innych przestojów czy opóźnień.